In overleg met de waterkwaliteitsbeheerder bepaalt u de pompcapaciteit voor de afvoer van afval- en (vervuild) hemelwater uit het plangebied. Deze pompcapaciteit is maatgevend voor de gemiddelde verblijftijd van afvalwater in het stelsel. De verblijftijd geldt als maatstaf voor de functionele eis dat het afvalwater zonder overmatige aanrotting de rwzi moet bereiken. Daarnaast bepaalt de pompcapaciteit in combinatie met de inhoud (de berging) van

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel