In de ontwerpfase zijn vaak nog geen gegevens beschikbaar van afvalwater uit bedrijven (en van bijzondere bebouwing). In overleg met de zuiveringsbeheerder, verschillende gemeentelijke afdelingen en eventueel het waterleidingbedrijf kunt u de dwa-prognose vaststellen.

De aard van de industrie is sterk bepalend voor de hoeveelheid dwa. In de praktijk worden waarden als 1 tot 5 m3/h/ha of 0,2 tot 2 l/s/ha brutooppervlak gebruikt. Hebt u inzicht in de aard en omvang van de afvalwaterlozingen van de te vestigen bedrijven? Dan kunt u de afvoer naar het rioolstelsel met kengetallen schatten (zie ook Overzicht maatstaven en ontwerpgrondslagen).

Onder bijzondere bebouwing vallen onder meer kantoren, restaurants, hotels, ziekenhuizen, scholen en recreatieterreinen. Het afvalwater is meestal van ‘huishoudelijke aard’; het bestaat onder meer uit keuken-, was- en toiletwater. De zogenaamde ‘normhoeveelheden’ vormen meestal de basis voor de maatgevende hoeveelheid afvalwater. In Overzicht maatstaven en ontwerpgrondslagen vindt u de hoeveelheden voor enkele soorten bijzondere bebouwing.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel