De hoeveelheid afvalwater bepaalt de pompcapaciteit van de aan te brengen gemalen. Het aantal woningen levert met een gemiddelde woonbezetting en een gemiddeld waterverbruik van 50 m3/jaar per persoon een indicatie op van de hoeveelheid huishoudelijk afvalwater. Voor bedrijfsafvalwater varieert de hoeveelheid van 0,2 tot 2 l/s per ha bruto oppervlak. De droogweerafvoer per ha bruto oppervlak bedraagt voor een eerste schatting gemiddeld 1 m3/h voor een woongebied en 5 m3/h voor een bedrijventerrein.

Figuur A Routekaart waterstromen

De routekaart geeft de bodem, het oppervlaktewater en de rwzi als bestemming aan. Een deel van de neerslag verdampt. Verdamping zorgt ervoor dat hemelwater niet afstroomt en oppervlakteberging weer beschikbaar komt (platte daken, plasvorming op wegen). De beschouwing per waterstroom (vooral afval-, hemel- en grondwater) levert verschillende aandachtspunten op.

IBOS regenwater
De afkorting IBOS staat voor een Interactief BeslissingsOndersteuningsSysteem voor hemelwater. Dit instrument bestaat niet meer. Aan de hand bovenstaande figuur uit IBOS ziet u de verschillende mogelijkheden om hemelwater in het eigen gebied te verwerken.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel