Met het schetsontwerp legt u de structuur van de afval-, hemel- en grondwaterstelsels vast. Belangrijk daarbij is of de plek van het gemaal voldoende afstroming in een rechte, doorgaande lijn naar dat gemaal kan garanderen. Op basis van een functioneel ontwerp vindt de controle plaats van gemiddelde stroomsnelheden om slibbezinking zo veel mogelijk te voorkomen.

Ervan uitgaande dat de waterstroom richting een gemaal vuiler wordt, is het voor de beoordeling van belang of schone hemelwaterstromen gescheiden blijven van de vuile (afvalwater)stroom. De vervuilende oppervlakken moet u zo dicht mogelijk bij het gemaal laten aansluiten of bij een ander overdrachtspunt naar het afvalwaterstelsel. Om de overwegende stromingsrichting van ‘schoon’ naar ‘vuil’ zo lang mogelijk in stand te houden, positioneert u overstorten zo ver mogelijk van het gemaal vandaan.

Bij gescheiden stelsels maakt het in principe geen verschil of de hemelwaterriolen boven of onder de buitenwaterstand liggen. Uit het oogpunt van beheer en inspectie van foutieve aansluitingen heeft een droogstaand hemelwaterstelsel de voorkeur. Ook voorkomt het rotting van water.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel