Een afscheider scheidt het regenwater af van de daarin bevindende verontreinigingen.

Werking
Afscheiders dienen voor het zuiveren van het regenwater alvorens u dit op oppervlaktewater loost of in de bodem infiltreert. Afscheiding van verontreinigingen kan gebaseerd zijn op filteren, zwaartekracht of een proportioneel volume van het regenwater. In deze productgroep komen de volgende typen voor met de daarbij vermelde werking:

  • Adsorptiefilters: adsorptie van verontreinigingen aan reactieve deeltjes.
  • Bladvanger: werpt bladeren en grof vuil uit regenpijp.
  • Kolk met rooster: filtering met een rooster.
  • Lamellenafscheiders: voorzieningen met geoptimaliseerde omstandigheden voor de bezinking van zwevende delen (door o.a. vergroting van het bezinkingsoppervlak).
  • Olie- en slibscheiders: opdrijving van stoffen lichter dan het regenwater en bezinking.
  • Volumescheiders: scheiding van het eerst instromende van het overige regenwatervolume op basis van debiet, luchtinsluiting of waterpeil.
  • Zandvangers: bezinking van delen zwaarder dan regenwater.

 

Ontwerp
Alle afscheiders dienen een maatgevend debiet te kunnen verwerken en de mechanische belasting te kunnen weerstaan. Een afscheider op basis van zwaartekracht ontwerpt u verder op een minimum verblijftijd bij het maatgevende debiet opdat voldoende verontreinigingen zich kunnen afscheiden. Een volumescheider ontwerpt u op het criterium welk deel van het regenwater dient te worden afgescheiden. Criteria voor het zuiveringsrendement zijn moeilijk te geven daar deze verschillen per maatgevend debiet en per beschouwde stof. Hiertoe is nog nader onderzoek nodig.

Beheer
Behalve de volumescheiders moet u alle afscheiders regelmatig ontdoen van de afgescheiden verontreinigingen. Een goede bereikbaarheid is daartoe een voorwaarde.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel