Een verminderde afvoercapaciteit leidt ertoe dat het transport van regenwater naar de voorziening of vanuit de voorziening niet meer toereikend is. Afname van de afvoercapaciteit kan twee oorzaken hebben:
  • verstopping
  • onvoldoende verhang van afvoergoten.

 

Verstopping
Afvoerleidingen, afvoergoten, putten en kolken kunnen verstopt raken, waardoor de afvoercapaciteit niet langer voldoende is.
Oorzaken van verstopping zijn:

  • wortelingroei. Bij ondergrondse onderdelen zoals drains en (infiltratie)riolen kan wortelingroei optreden, zeker als een infiltratievoorziening een langere ledigingstijd heeft.
  • overwoekeren van de overloopkolk. Overloopkolken in oppervlakte-infiltratiesystemen zitten vaak in de grasmat. De kolk kan overwoekerd raken door begroeiing. U kunt deze overwoekering voorkomen door een betonrand rond de kolk te plaatsen of door de kolk te verhogen.
  • Inloop van straatvuil, zwerfvuil, vuil van bouwactiviteiten en bladeren. Deze oorzaken zijn toegelicht onder dichtslibbing.

 

Onvoldoende verhang
Afvoergoten zijn meestal onder afschot aangelegd. Bij onvoldoende verhang is de afvoercapaciteit te gering.
Oorzaken van onvoldoende verhang zijn:

  • ongelijkmatige zetting. Door ongelijkmatige zettingen is het verhang van de afvoergoot plaatselijk te klein. Hierdoor komt er eerder water op straat te staan.
  • verkeersbelasting. Zwaar wegverkeer kan de weg zo belasten dat het de ligging van de goten verstoort.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel