De meetinstrumenten meten niet altijd (rechtstreeks) alle gewenste parameters. Sommige parameters moeten uit de meetgegevens worden afgeleid. Daarom heten deze afgeleide parameters. Een voorbeeld is het overstortingsdebiet dat is afgeleid uit de gemeten waterstand bovenstrooms (en benedenstrooms) van de overstort. De afgeleide parameters vormen een nieuwe (meet)reeks. Aandachtspunten Voor het afleiden van nieuwe parame

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel