Voor het transport van de voedselresten naar de AEC wordt aangesloten bij het MER-LAP. Uit de actualisatie van het MER-LAP in 2013 blijkt dat deze data nog steeds actueel zijn. In Nederland zijn 13 AEC’s. Tabel A Inventarisatie voor afdankfase van de restafvalroute, per kg voedselresten a Bron: AOO, 2002. Milieueffectrappor

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel