De gemeentelijke grondwaterzorgplicht is van toepassing als de gebruiksfunctie van de grond (zoals de woonfunctie) structureel is beperkt. Hiervan is sprake als het normale gebruik structureel wordt belemmerd. De Waterwet omschrijft niet wat 'normaal' of 'structureel' inhoudt. Wat in elk geval buiten de zorgplicht valt Wel is helder dat de zorgplicht niet van toepassing is op parkeergarages, tunnels en andere

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel