De emissies en de verwerking van reststoffen is gemodelleerd conform het ‘Milieueffectrapport Landelijk afvalbeheersplan’ (MER-LAP) van het Afvaloverleg Orgaan1. Het MER-LAP beschrijft de emissies naar lucht en bodem, die voortkomen uit de verbranding en de verwerking van de AEC-restproducten, afhankelijk van de chemische samenstelling van het verbrande materiaal. CE Delft heeft dit vertaald naar een proceskaart in Simap

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel