Om de concentraties medicijnresten en andere organische microverontreinigingen in het oppervlaktewater tot een acceptabel niveau terug te dringen, wordt een deel van de rwzi's de komende jaren uitgebreid met nageschakelde technieken. Waterschappen zullen deze technieken naar verwachting zo ontwerpen dat de rwzi's op jaarbasis 70% van de medicijnvracht kunnen verwijderen. Beperkte besparing op nageschakelde technieken rwz

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel