Met alleen traditioneel afkoppelen (afkoppelen naar een hemelwaterriool of infiltratievoorziening zonder verdere aanpassingen) kunt u wateroverlast niet beperken (zie ook het thema Hemelwateroverlast). Afkoppelen gecombineerd met stedelijke herinrichting biedt hiervoor wel mogelijkheden. Maar het grootste deel van te vermijden schade door wateroverlast bereikt u al met maatregelen die goedkoper zij

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel