Door af te koppelen met volledige infiltratie kunt u lokaal het grondwater flink aanvullen. Op deze manier verbetert sponswerking van de stad, wat helpt om ook in drogere periodes te kunnen beschikken over schoon zoet water. Juist in droge periodes is dit water hard nodig om te zorgen dat het stedelijk groen ook groen blijft en een bijdrage kan leveren aan het beperken van hittestress. Dit voordeel van infiltreren is nog niet goed uit te drukk

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel