Bij de uitvoering van bouwwerken kunnen de opdrachtgever, aannemer en producent van gebruikte materialen aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. Door een CAR-verzekering (Construction All Risks) af te sluiten, dekt u risico’s af. Sluit deze verzekering als opdrachtgever af. Laat u niet meeverzekeren in de polis van de aannemer. Bij schade kunt u dan direct over de schadevergoeding beschikken, zonder tussenkomst van de aannemer.

Registreer de staat waarin bestaande bebouwing verkeert. Daarmee beperkt u het risico op schade-claims na de uitvoering. Grondverzet en bemalingen kunnen ernstige schade opleveren, zoals:

  • scheurvorming in gebouwen en wegen door het afschuiven van grond;
  • houtrot bij het droogvallen van houten paalfundering;
  • schade aan gewassen.

Voert u ‘typisch werk van openbaar nut’ uit in particuliere grond? Dan kan het nodig zijn een zakelijk recht te vestigen op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit kan bepalend zijn voor de voortgang van rioleringswerken (zie Zeggenschap krijgen over de grond).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel