In principe is een aparte verordening voor de aansluiting van perceelleidingen op het openbare riool niet nodig. Het aansluitvoorschrift in het Bouwbesluit 2012 en de lozingsregels in onder meer het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) zijn voldoende om ongewenste lozingen te voorkomen en de ligging van perceelleidingen te sturen. Maar de gemeente zou wél een aansluitverordening kunnen vaststellen om: vast te legg

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel