Waarom een aansluitverordening? In het oude stelsel was een aparte verordening voor de aansluiting van perceelleidingen op het openbare riool niet per se nodig. Het aansluitvoorschrift uit het Bouwbesluit 2012 en de lozingsregels uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) waren voldoende om ongewenste lozingen te voorkomen en de ligging van perceelleidingen te sturen. Toch hebben veel gemeenten toen wél een 'aans

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel