Aansluitregels Bouwbesluit 2012 In het Bouwbesluit 2012 staan onder meer de aansluitregels voor de afvoervoorzieningen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater. Het Bouwbesluit regelt in art. 6.18 behoorlijk gedetailleerd waar de aansluitleiding moet komen en aan welke eisen die moet voldoen. Artikel 6.18 Gebouwaansluiting en buitenriolering Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening als bedoeld i

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel