Wat houdt aansluiting op de riolering in?

Beslissend criterium in de modelverordening van de VNG is dat het object (perceel) water voor verdere verwerking aanbiedt aan een gemeentelijke voorziening. In feite moet het perceel profiteren van ten minste een van de gemeentelijke voorzieningen voor een van de gemeentelijke watertaken. Ook zonder fysieke aansluiting op het gemeentelijke buizenstelsel kan sprake zijn van een aansluiting op de riolering. Bijvoorbeeld als de gemeente een drainagebuis heeft aangelegd die het hemel- en grondwater van een naburig perceel afvoert (via de grond en zonder aansluiting van een 'buis').

Het begrip gemeentelijke riolering

Onder het begrip gemeentelijke riolering vallen alle voorzieningen die de gemeente treft om haar zorgplichten na te komen. Er is geen beperking in de aard van de voorzieningen. Waarom deze brede definitie van gemeentelijke riolering? In de Gemeentewet staat dat de gemeente de belasting onder de naam rioolheffing int. In feite is de heffing veel breder dan alleen de rioleringstaak. Hemel- en grondwatermaatregelen vragen om andere voorzieningen dan het klassieke buizenstelsel. Omdat de gemeente ook de kosten voor hemel- en grondwatervoorzieningen moet kunnen verhalen, heeft de VNG in het model gekozen voor de brede definitie van gemeentelijke riolering.

Verwarring over terminologie

De keuze voor de termen riolering en rioolheffing is niet logisch. De wetgever heeft hiervoor gekozen uit angst voor verwarring. De betere term 'gemeentelijke waterheffing' kon in zijn ogen de indruk wekken dat de burger twee keer voor hetzelfde betaalt. Want de waterschappen kennen ook heffingen onder vergelijkbare noemers. Dat heeft de doorslag gegeven om de termen rioolheffing en riolering te handhaven. Deze keuze heeft weliswaar een einde gemaakt aan de verwarring tussen de waterschapsheffingen en de rioolheffing, maar de term rioolheffing zorgt nog steeds voor verwarring. Want iemand zonder aansluiting op het buizenstelsel kan heel goed belastingplichtig zijn, omdat ook de hemel- en grondwatervoorzieningen onder de noemer riolering vallen. Maar dat is niet op voorhand duidelijk.

Directe of indirecte aansluiting

De aansluiting op de riolering is direct of indirect. Bij een directe aansluiting ligt de aansluiting op, aan of in het desbetreffende perceel. Bij een indirecte aansluiting ligt de aansluiting buiten het perceel. Bijvoorbeeld een aansluiting via een ander privaatrechtelijk perceel dat vervolgens is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Ook appartementen in een flatgebouw hebben een indirecte aansluiting via de gezamenlijke aansluiting op de riolering.

Begrip aansluiting

Bij het oude rioolrecht was sprake van een aansluiting als een fysieke verbinding bestond tussen het perceel en de riolering. De Waterwet (volgens de hierin opgenomen Wet gemeentelijke watertaken) denkt vanuit het water. Als de gemeente redelijkerwijs niet van de eigenaar kan vragen het water zelf te verwerken, kan de eigenaar het voor verdere verwerking aan de gemeente aanbieden. Voor de uitleg van het begrip aansluiting is daarom in de rioolheffing het aanbieden van water doorslaggevend. Als een perceel water voor verdere verwerking aan een gemeentelijke voorziening aanbiedt, is sprake van een aansluiting. Daarbij maakt het niet uit of die gemeentelijke voorziening is verbonden aan het perceel. Komt water van een perceel via een openbaar terrein naar een gemeentelijke kolk, drainagestelsel of afvoersloot, dan is sprake van een aansluiting. Beslissend is dat het water van het perceel bij de gemeentelijke voorziening komt en daar wordt verwerkt.

Voorbeeld garageboxen

Is bij garageboxen sprake van een aansluiting op de gemeentelijke riolering? Vaak hebben garageboxen geen aansluiting op de waterleiding en de afvalwaterriolering. Dan hangt de beoordeling af van de hemelwaterafvoer. Waar gaat het hemelwater naartoe? Vaak stroomt het van de garagebox via de verharde oprit naar de kolk langs de gemeentelijke weg. Dan is dus sprake van een (indirecte) aansluiting op de riolering (Groningen, Hof Arnhem-Leeuwarden 1 juli 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5222).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel