In Tabel A is per route aangegeven welke eindproducten ontstaan. Door toepassing van deze eindproducten kan gebruik van andere producten vermeden worden. In Tabel A is aangegeven welke processen gebruikt zijn voor het modelleren van deze vermeden producten. Bij verbranding van afvalstromen in een AEC en bij de verbranding van slib worden ook reststoffen geproduceerd die nuttig toegepast worden en bijvoorbeeld gebruik van zand  en

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel