Vgs ombouwen naar gs Aan de ene kant is te pleiten voor grootschalige ombouw van vgs naar traditioneel gescheiden stelsels, want een vgs voert veel hemelwater en (soms ook) rioolvreemd water af naar de rwzi. Uit berekeningen en voorbeelden blijkt dat deze afvoer in Nederland op jaarbasis vele miljoenen m3 bedraagt. Deze afvoer deels of geheel reduceren he

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel