Kostenkengetal: de aanleg van een infiltratiekrat kost € 11 per m2 aangesloten verhard oppervlak. De opbouw van dit kostenkengetal vindt u in tabel A. Uitgangspunten 95% nuttige berging in de krat. De krat is 1 m breed, 1 m lang en 1 m diep. Het aangesloten verharde oppervlak per meter infiltratiekrat is 48 m2. Invloedsfactoren Ev

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel