Voor het bepalen van de kostenkengetallen is uitgegaan van een fictief gebied. De kenmerken hiervan vindt u in tabel A. Ook staan in deze tabel de basisprijzen voor de aanleg van de verschillende rioolstelselobjecten.

Tabel A Uitgangspunten aanlegkosten fictief stelsel
Uitgangspunten

aantal woningen

gemiddelde woningbezetting

inwoners

 

400 woningen

2,30 inw./won

920

aangesloten verhard oppervlak

dwa maximaal

poc

poc verbeterd gescheiden

200 m²/won

10 l/inw/h

0,7 mm/h

0,3 mm/h

8 ha

9 m³/h

56 m³/h

24 m³/h

lengte gemengde riolering per inwoner

lengte gescheiden riolering per inwoner

lengte verbeterd gescheiden riol. per inwoner

kolkafstand

putafstand vrijverval 

lengte drukriolering per pompunit 

aansluitingen per pompunit

 

4 m

8 m

8 m

10 m/kolk

40 m

200 m

1,75

Basisprijs riool 300 mm

Basisprijs riool 700 mm

Basisprijs kolk en kolkaansluitleiding 

Basisprijs perceelsaansluiting

Basisprijs rioolput 

Basisprijs mechanisch/elektrisch gemaal 100 m³/h

Basisprijs bouwkundig gemaal 100 m³/h
 

110 €/m

310 €/m

270 €/st

290 €/st

2.000 €/st

55.000 €/st

55.000 €/st

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel