Voor de aanleg van groene daken kunnen meerdere overwegingen een rol spelen. Deze aanbevelingen zijn gericht op de hydrologische effecten. Op de huidige generatie groene daken is de rol van water voornamelijk gericht op de vegetatie, het effect hiervan op de stedelijke waterhuishouding is beperkt en vaak nog onbekend. Waterbeheerders en rioleringsbeheerders kunnen de kansen van groene daken voor het waterbeheer beter benutten door de

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel