Voor de aanleg van groene daken kunnen meerdere overwegingen een rol spelen. Deze aanbevelingen zijn gericht op de hydrologische effecten. Op de huidige generatie groene daken is de rol van water voornamelijk gericht op de vegetatie, het effect hiervan op de stedelijke waterhuishouding is beperkt en vaak nog onbekend.

Waterbeheerders en rioleringsbeheerders kunnen de kansen van groene daken voor het waterbeheer beter benutten door de beoogde hydrologische werking en de gewenste effectiviteit daarvan duidelijk aan te geven. Hiervoor is een omslag van groene naar groenblauwe of blauwe daken nodig. Deze hebben een grote waterberging en afvoerbegrenzing, met een relevant effect op de waterhuishouding. De hydrologische werking geeft aan hoe het dak moet werken (vasthouden, verdampen, bergen en gestuurd of vertraagd afvoeren), de effectiviteit geeft aan in welke mate het dak dit realiseert.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel