Voor de aanbesteding doorloopt u de volgende stappen:

  • Keuzes maken voor de inkoop: Als opdrachtgever beslist u onder welke voorwaarden u de inspectie aanbesteedt. De keuzes die u daarbij maakt, zijn mede afhankelijk van het inkoopbeleid van uw gemeente. Allereerst kijkt u naar de grote lijn. Welke taken wilt u uitbesteden? Gaat het u alleen om het uitvoeren van de inspectie? Of wilt u dat het bedrijf meer taken overneemt, zoals het classificatie / classificeren of het vertalen van de resultaten in een maatregelenvoorstel. Daarbij kiest u een passende contractvorm (zoals een werkomschrijving of een prestatiecontract) en de lengte van het contract.
  • Programma van eisen (PVE) opstellen: In het PVE (onderdeel van het bestek ) beschrijft u welke objecten u onderzocht wilt hebben en wat u van deze objecten wilt weten, inclusief de vereiste nauwkeurigheid. Ook beschrijft u de uitvoeringsaspecten van het werk. Visuele inspectie van riolen is een veelgebruikte techniek voor rioolinspecties. Hiervoor kunt u het Model Programma van Eisen visuele inspectie gebruiken.
  • Het bestek met PVE brengt u vervolgens op de markt. Hoe u dit doet, is afhankelijk van de omvang van de opdracht. Bij opdrachten boven een bepaald bedrag gelden Europese aanbestedingsregels, bij opdrachten onder dat bedrag hebt u meer vrijheid om de procedure zelf in te richten. De aanbestedingsprocedure eindigt als het contract met het inspectiebedrijf is getekend.

Meer informatie over aanbesteden en de Europese regelgeving vindt u op de website van het Expertisecentrum aanbesteden PIANOo.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel