Goed en compleet risico- en kansenmanagement vraagt om een gezamenlijke afstemming op basis van diverse details (risico’s op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel)) en vanuit verschillende aandachtsgebieden (zoals assets, arbo, financieel en projecten). Vooruitlopend op die integrale afstemming kunt u op verschillende deelgebieden al risico’s gaan identificeren. Een voorbeeldrisicoregister

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel