OPINIE HUGO GASTKEMPER

Aanbesteden: spel of strijd?

Aanbesteden is een manier waarop vraag en aanbod bij elkaar komen. Per definitie is er spanning, maar waarom de ene keer als vriendschappelijk stoeien en de andere keer als verbeten vechten?

Er wordt bij mij wat afgeklaagd over aanbestedingen. Bedrijven vinden de bestekken slecht, onvolledig, overladen, niet realistisch of onduidelijk. Volgens hen getuigen de bestekken van gebrek aan kennis en inzicht bij opdrachtgevers. Bovendien vinden bedrijven opdrachtgevers te star en leggen zij te veel nadruk op de prijs. Inkoopbureaus zijn een blok aan het been. Aan de andere kant vinden gemeenten dat bedrijven belust zijn op meerwerk. Zij vrezen verborgen posten, contractuele slimmigheden, matige uitvoering en juridische strijd. En ook gemeenten klagen over prijsgerichtheid en de rol van inkoopbureaus.

Ik voel me een toeschouwer. De aanbesteders en bedrijven spelen het spel. Zij hebben er echt verstand van én de mogelijkheden om aanbestedingstrajecten te verbeteren. Bij Stichting RIONED hebben we ons al meerdere keren het hoofd gebroken over wat we kunnen doen om het aanbestedingsproces te faciliteren. De algemene kennisfunctie wordt afgedekt door onder meer CROW (RAW- en andere contractvormen) en PIANOo (expertisecentrum aanbesteden). Het begeleiden van aanbestedingen is een aparte markt waarop Stichting RIONED zich niet begeeft. Het maken van modelbestekken of het verspreiden van voorbeelden lijkt een wespennest. Desalniettemin: ik houd me aanbevolen voor suggesties!

Over de mentaliteit waarmee partijen in de aanbesteding zitten, wil ik graag nog wel wat kwijt. Gaat het om het maximale of het optimale te bereiken? Gaat het om jezelf of om het gezamenlijke resultaat? Is de gunning een juridisch begrip of gunnen partijen het elkaar écht? Of zoals een marktpartij onlangs tegen mij zei: je hebt procedureaannemers en consensusaannemers. Zo'n onderscheid kun je je ook bij de aanbesteders voorstellen. Uiteindelijk draait het weer om elkaar kennen, samenwerken en vertrouwen.

Hugo Gastkemper


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE