OPINIE HUGO GASTKEMPER

Pijlers versterken (december 2015)

Beheerders, data, rioleringsplan en rioolheffing vind ik de vier belangrijke pijlers onder het stedelijk waterbeheer. Het versterken daarvan is topprioriteit. Wat doet RIONED?

Oudere rioleringsbeheerders verlaten in toenemende mate het vak. Hun kennis en ervaring is gaandeweg hun loopbaan meegegroeid met de ontwikkelingen. Nieuwkomers worden geacht meteen mee te kunnen op het huidig kennisniveau. Dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. RIONED werkt daarom aan een 'branchestandaard gemeentelijke watertaken'. Dit wordt een toetsinstrument waarmee gemeenten en professionals kunnen kijken of alle taken goed zijn belegd en de benodigde competenties en kennis in huis zijn.  De branchestandaard beoogt tegenwicht te geven tegen de personele kwetsbaarheid zoals genoemd in het Bestuursakkoord Water.

Verder moet de nieuwe professional sneller, meer informatie kunnen gebruiken. Daarom gaat RIONED de bestaande kennis, waaronder de Leidraad riolering, anders aanbieden onder het motto de juiste informatie in de juiste vorm op het juiste moment. We kiezen voor digitale ontsluiting van passende kennis voor elke professional op maat. Dit is een omvangrijke operatie waarvan de eerste resultaten zomer 2016 zichtbaar zijn.

De noodzaak van een planmatige aanpak van het stedelijk waterbeheer staat voor mij als een paal boven water. Een gemeente moet ordelijk en omvattend laten zien wat zij waarvoor doet en hoe het wordt betaald. Het vervallen van de wettelijke planverplichting is vooralsnog een feit, maar dat hoeft geen drama te zijn als gemeenten de essenties van het rioleringsplan in de nieuwe figuren als omgevingsvisie en omgevingsplan goed kunnen opnemen. RIONED denkt hierover in het Haagse volop mee.

Het belang van de rioolheffing als continue zekerheid onder alle inspanningen kan niet onderschat worden. Elk jaar legitimeren de gemeenteraden de rioleringszorg door het vaststellen van de tarieven en de bewoners en bedrijven door het betalen van de heffing. Een waardering om te koesteren!

Bij welke van uw activiteiten sturen digitale data uw werk, wanneer legt u zaken achteraf digitaal vast en waar blijven digitale data geheel achterwege? De toekomst is dat er nog veel en veel meer - misschien wel alles - digitaal geleid, gemonitord en gestuurd wordt. RIONED werkt aan onbelemmerde gegevensuitwisseling, maar dat is slechts een van de vele aspecten.

Ik verwacht dat de volledige informatisering de meest wezenlijke verandering in het werken aan stedelijk waterbeheer wordt. Geeft u dat een ongemakkelijk gevoel, vindt u het een feit waar u rekening mee houdt, of is het voor u de vanzelfsprekende manier om het stelsel te beheren in samenhang met nieuwe wensen en ontwikkelingen? Ik verwacht dat gegevensbeheer het hart van het stedelijk waterbeheer gaat vormen. Beslissen blijft mensenwerk, maar voor slimmer, samenhangend, doelmatig en overdraagbaar werken is een enorme toename van datavergaring en -verwerking nodig.

De agenda van de gemeenten en van RIONED is dus ruim gevuld. Volgend jaar hoort u meer. Nu eerst: goede feestdagen!

Hugo Gastkemper

Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE