Overzicht GWSW wijzigingsvoorstellen

Hier vindt u de verzoeken en voorstellen tot wijziging en uitbreiding van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Verzoeken kunt u indienen via de review-website van het GWSW, per e-mail via gwsw@rioned.org en via deelname aan of een van de deelnemers van de GWSW werkgroepen.

Na indienen krijgt u een procesmatige reactie (wat gaat wanneer met uw verzoek gebeuren) en na behandeling een inhoudelijke reactie. De status van wijzigingsverzoeken en -voorstellen is hieronder te volgen.

Wijzigingsvoorstellen in behandeling

Geen openstaande voorstellen.

Afgehandelde wijzigingsvoorstellen

NA CONSULTATIE - wijzigingsvoorstellen op GWSW-RIB, per 1 juli 2017, ter vaststelling voorgelegd aan het CCvD.

NA CONSULTATIE - wijzigingsvoorstellen op GWSW-Basis, per 1 juli 2017, ter vaststelling voorgelegd aan het CCvD.

.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE