GWSW-HYD

Het GWSW-HYD is de opvolger van het SUF-HYD, dat sterk verouderd is. GWSW-HYD gaat eenduidige datauitwisseling mogelijk maken vanuit elk beheerpakket ten behoeve van hydraulische berekeningen in elk gewenst modelpakket. Dat betekent dat de bestanden alle gegevens bevatten die minimaal benodigd zijn voor het uitvoeren van niet-stationaire hydraulische berekeningen. Dat omvat geometrie, afvoerend oppervlak, modelleerparameters en tijdsonafhankelijke randvoorwaarden.

De opbouw van het GWSW-Hyd

Nelen & Schuurmans heeft in opdracht van Stichting RIONED in samenspraak met de werkgroep GWSW-HYD een beschrijving van het GWSW-HYD model opgesteld. Het model wordt in 2017 met behulp van voorbeeldbestanden getest en geschikt gemaakt voor implementatie (im- en exportfuncties) in zowel de beheersystemen als de modelleersoftware Infoworks (Innovyze), Sobek (Deltares) en 3Di (Nelen & Schuurmans).

In GWSW-HYD wordt gebruik gemaakt van een netwerk-concept waarin onderlinge relaties en definities staan beschreven. Door gebruik te maken van unieke ID's voor objecten en definities wordt de kans op fouten verlaagd en vermindert de hoeveelheid data in de uitwisselingsbestanden.

De indeling van het GWSW-Hyd biedt ruimte en flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe neerslag-afvoerconcepten, nieuwe DWA-definities, nieuwe leidingprofielen en sturing.

GWSW-conforme uitwisseling

Met SUF-HYD werd uitgewisseld in CSV. Voor GWSW-HYD zal het standaard bestandsformaat het BIM.OroX zijn, het generieke GWSW bestandsformaat. Dat biedt grote voordelen vanwege de semantische rijkdom (geheel integrale benutting van data) en de ingebouwde kwaliteitswaarborgen. Onderzocht zal worden hoe aanvullend een omzetting naar een CSV-formaat (het HydX) gefaciliteerd moet worden vanwege de bekendheid van de hydraulisch modelleurs daarmee.

Afstemming op relevante software en modellen

Het GWSW-HYD formaat zal compact zijn, zonder overbodige informatie, en het zal onafhankelijk van specifieke pakketten beheerd worden. Tegelijk zal bij de ontwikkeling van het GWSW-HYD zo goed mogelijk aansluiten bij de bestaande modelleersoftware en wensen van modelleurs.

De riolering staat in verbinding met en zal steeds meer gemodelleerd worden in samenhang met het watersysteem en de zuivering. GWSW-HYD zal daarom in de toekomst worden afgestemd op de bestaande of nog in ontwikkeling zijnde gegevensmodellen voor die systemen, zoals DaMo Watersysteem.

Meer informatie kunt u aanvragen via gwsw@rioned.org. Download het beschrijvende document van GWSW-HYD.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE