GWSW-HYD

Het GWSW-HYD is de opvolger van het SUF-HYD, dat sterk verouderd is. GWSW-HYD gaat eenduidige datauitwisseling mogelijk maken vanuit elk beheerpakket ten behoeve van hydraulische berekeningen in elk gewenst modelpakket. Dat betekent dat de bestanden alle gegevens bevatten die minimaal benodigd zijn voor het uitvoeren van niet-stationaire hydraulische berekeningen. Dat omvat geometrie, afvoerend oppervlak, modelleerparameters en tijdsonafhankelijke randvoorwaarden.

De opbouw van het GWSW-Hyd

Nelen & Schuurmans heeft in opdracht van Stichting RIONED in samenspraak met de werkgroep GWSW-HYD een beschrijving van het GWSW-HYD model opgesteld. Het model wordt in 2017 met behulp van voorbeeldbestanden getest en geschikt gemaakt voor implementatie (im- en exportfuncties) in zowel de beheersystemen als de modelleersoftware Infoworks (Innovyze), Sobek (Deltares) en 3Di (Nelen & Schuurmans).

In GWSW-HYD wordt gebruik gemaakt van een netwerk-concept waarin onderlinge relaties en definities staan beschreven. Door gebruik te maken van unieke ID's voor objecten en definities wordt de kans op fouten verlaagd en vermindert de hoeveelheid data in de uitwisselingsbestanden.

De indeling van het GWSW-Hyd biedt ruimte en flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen, zoals het toevoegen van nieuwe neerslag-afvoerconcepten, nieuwe DWA-definities en nieuwe leidingprofielen.

GWSW-conforme uitwisseling

Met SUF-HYD werd uitgewisseld in een tekstformaat met gegevens op vaste posities op de regels. Voor GWSW-HYD zal het standaard bestandsformaat het BIM.OroX zijn, het generieke GWSW bestandsformaat. Het GWSW.OroX biedt semantische rijkdom en kwaliteitseisen. Daarnaast komt een uitwisselformaat HydX specifiek voor de kenmerken van een rioolstelsel die relevant zijn voor hydraulische berekeningen. Het GWSW.OroX kan via de GWSW server worden omgezet naar het HydX.

Afstemming op relevante software en modellen

Het GWSW-HYD zal compact zijn, zonder overbodige informatie, en het zal onafhankelijk van specifieke pakketten beheerd worden. Tegelijk zal bij de ontwikkeling van het GWSW-HYD zo goed mogelijk aansluiten bij de bestaande modelleersoftware en wensen van modelleurs.

De riolering staat in verbinding met en zal steeds meer gemodelleerd worden in samenhang met het watersysteem en de zuivering. GWSW-HYD zal daarom in de toekomst worden afgestemd op de bestaande of nog in ontwikkeling zijnde gegevensmodellen voor die systemen, zoals DaMo Watersysteem.

Meer informatie kunt u aanvragen via gwsw@rioned.org. Download het beschrijvende document van GWSW-HYD.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE