Informatie en release notes van GWSW

Op deze pagina vindt u informatie over de actuele versie, de releaseplanning en de versiehistorie van het GWSW.

De huidige versie van het GWSW is 1.3.2 (vastgesteld en gepubliceerd per 1 juli 2017). Bekijk de release notes. Deze versie omvat:

  • GWSW Basis, de rioleringsobjecten, basiskenmerken en algemene aspecten die voor beheer nodig zijn;
  • Minimale dataset (GWSW-MDS), een subset van GWSW-Basis gericht op enkele afgebakende operationele processen met daarin twee conformiteitsklassen MDS-Projecten en MDS-Plan;
  • GWSW.OroX, het protocol dat vastlegt hoe generieke GWSW-uitwisseling moet plaatsvinden en hoe GWSW-BIMs eruit zien;
  • GWSW-RIB voor eenduidige vastlegging van toestandsaspecten (inspectie) en onderhoudsgegevens (reiniging) van leidingen, putten en kolken;
  • GWSW.RibX, het uitwisselformaat (in XML) voor GWSW-Rib, dat het SUF-RIB 2.1 vervangen heeft;
  • Informatiemodel Stedelijk Water, dat GWSW-objecten zichtbaar maakt in de geometrische informatievoorziening (GIS) conform NEN 3610;
  • GWSW-IMBOR, dat de basis vormt van het IMBOR-Riolering versie 1.2 dat door CROW per juni 2017 is gepubliceerd;
  • Elders is de modulaire opbouw van het GWSW beschreven.

Het in detail raadplegen van de modules van het GWSW (‘Welke concepten, definities, relaties enzovoort bevat een module?') is mogelijk via de GWSW-server . Die is vrij beschikbaar via http://data.gwsw.nl. Ter ondersteuning is er een handleiding voor het (leren) raadplegen van de GWSW-server.

Releaseplanning en versiehistorie
Speerpunt in 2017 zijn de adoptie, de implementatie en het gebruik van de beschikbare onderdelen van het GWSW. Onderstaand vindt u de actuele planning van beoogde releases ter uitbreiding van het GWSW op basis van de inschatting en het werkprogramma van de GWSW uitvoeringsorganisatie. In elke release zullen ook de dan afgeronde wijzigingsvoorstellen meegenomen worden.

Belangrijk: Elke uitbreidingsmodule staat in principe los van de al bestaande, vastgestelde modules, die in het algemeen ongewijzigd in navolgende versies opgenomen worden.

December 2017

GWSW 1.4

Toevoeging van reviewversies van GWSW-Hyd, GWSW-Rioken en hopelijk ook GWSW-Meld.
Mogelijk lukt het om in deze release ook een reviewversie van GWSW-Maatregelen op te leveren.

December 2018

GWSW 1.5

Definitieve uitbreiding (al dan niet aangepast) met GWSW-Rioken, GWSW-Meld, GWSW-Hyd en toevoeging van een reviewversie van GWSW-Maatregelen en een koppelvlak Contractvorming. Ook heeft afstemming met NLCS plaatsgevonden.
Mogelijk lukt het om ook een reviewversie van GWSW-Gemalen, Telemetrie en Meten op te leveren.

November 2019

GWSW 1.6

Definitieve uitbreiding met GWSW-Maatregelen en GWSW-Gemalen, Telemetrie en Meten.

 

U kunt de versiehistorie, het overzicht van de voorgaande GWSW versies, downloaden.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE