Onderzoek en ontwikkeling

Kennisbehoefte
Stedelijk waterbeheer is in transitie. We werken integraler aan de inrichting en het beheer van water in de openbare ruimte. Afval-, regen-, grond- en oppervlaktewater leiden we in onderlinge samenhang en afgestemd met andere zorgtaken in goede banen. Creatie van maatschappelijke meerwaarde is de basis voor het prioriteren van problemen en oplossingen. Assetmanagement is het gereedschap dat alle betrokkenen verbindt om effectief en effcient de goede dingen goed te doen.

De nieuwe manier van werken vraagt nieuwe kennis en vaardigheden. STOWA en Stichting RIONED werken samen met een groot aantal partijen om deze kennis te ontwikkelen. Speerpunten daarin zijn:

  • Assetmanagement
  • Regenwateroverlast
  • Waterkwaliteit


Visie
De Kennisstrategie van Stichting RIONED benadrukt het belang van doelmatig werken door beter inzicht in de lokale situatie. Heeft uw organisatie een onderzoeksvoorstel dat hier binnen past, dan hoort Stichting RIONED dit graag. De resultaten van onderzoek vindt u terug in de publicaties. De algemene aanbevelingen, methoden en technieken vindt u ook terug in de Kennisbank Stedelijk Water.

 


ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE