Opleidingsinformatie: onderzoek en toestandsbeoordeling van rioleringsobjecten

Direct naar:

Doel
Hoe bepaalt u of buizen en putten in het rioolstelsel écht aan reparatie of vervanging toe zijn? Het bereiken van de volledige financiële afschrijving, de conclusies van uw beheersoftware of wegvernieuwing zijn wel aanleidingen, maar geen basis voor een slimme maatregelkeuze. In deze  cursus leert u hoe u tot een goede beoordeling van de conditie van uw rioolstelsel komt en prioriteiten stelt bij het nemen van maatregelen.

Opzet
De cursus behandelt in zes dagdelen een systematische aanpak voor onderzoek en beoordelen volgens de herziene NEN 3398 Buitenriolering: Onderzoek en toestandsbeoordeling.

Inhoud
Aan bod komen wezenlijke maar ‘lastige' vragen als:

  • Welke kwaliteitseisen moet ik aan de objecten in mijn rioolstelsel stellen?

  • Wat is de slimste manier om onderzoek te doen naar de toestand van riolen en putten?

  • Hoe kan ik de risico's van een gebrekkige conditie van de objecten in het rioolstelsel realistisch inschatten?

  • Hoe moet ik onderzoeksresultaten van visuele inspectie interpreteren?

  • Welke prioriteiten moet ik stellen bij het nemen van maatregelen?

Vorm
De cursus bestaat uit mondelinge kennisoverdracht, oefeningen en het interpreteren van onderzoeksresultaten. We besteden veel aandacht aan het uitwisselen van ervaringen.

Examen
U kunt de cursus desgewenst afsluiten met een examen. Voor het examen hebt u ongeveer twee weken voorbereidingstijd nodig. Als u slaagt, ontvangt u een diploma met een beroepskwalificatie op hbo-niveau.

Materiaal
Bij de cursus krijgt u een map met lesstof en documentatie. NEN 3398 (onderzoek en toestandsbeoordeling) en een schematisch overzicht van de inspectienorm NEN 3399 worden tijdens de cursus in bruikleen ter beschikking gesteld.  

Overzicht

Doelgroep
Betrokkenen bij onderzoek en beoordeling van riolering: operationeel managers, beheerders en beleidsmedewerkers bij gemeente of waterschap, adviseurs riolering, aannemers en overige dienstverleners in het rioleringsbeheer.

Opleidingsniveau
HBO

Vooropleiding
Bij voorkeur de cursus Visuele Inspectie Riolering voor beheerders.

Aanmelding
Bij Stichting RIONED via het aanmeldingsformulier.

Data
In overleg, bellen voor nadere informatie.

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12.

Examen
Ja, op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via: 0318-631111.

Locatie
Ede

Prijs inclusief examen
Begunstigers Stichting RIONED € 1.850, niet-begunstigers € 3.700 (excl. btw).

Prijs herexamen
Begunstigers Stichting RIONED € 220, niet-begunstigers € 440 (excl. btw).

Docenten
Edith Jansen (InRio) en Kees Groeneveld (Royal HaskoningDHV)

Algemene voorwaarden en reglementen
Voor alle bijeenkomsten en cursussen gelden de algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED. Op de cursussen en examens zijn de opleidingsreglementen van Stichting RIONED van toepassing.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE