Opleidingsinformatie: Inspecteur - Visuele Inspectie Riolering

Direct naar:

Doel

Een rioolstelsel moet goed blijven functioneren. Om hiervoor te zorgen, heeft de rioleringsbeheerder informatie nodig over de toestand van de riolen en putten. Als rioolinspecteur hebt u een belangrijke rol bij het verzamelen van die gegevens. Want met de informatie uit uw inspectie controleert de beheerder het functioneren van het stelsel en bepaalt hij of maatregelen nodig zijn. Denk aan reparaties, renovatie of vervanging. Na deze opleiding kunt u visuele inspecties volgens de hiervoor geldende normen NEN-EN 13508-2+A1 (2011) en NEN 3399 (2015) vakbekwaam uitvoeren.

Opzet
De opleiding tot Inspecteur Visuele Inspectie Riolering bestaat uit:

 • De vooropleiding: dit is de opleiding die u intern bij uw werkgever volgt. Elk bedrijf is daar zelf verantwoordelijk voor, maar voor de opzet en uitvoering ervan gelden wel eisen. Zo moet uw begeleider uw ontwikkeling tijdens de opleiding in een digitaal logboek bijhouden. Hieruit moet onder meer blijken dat u minimaal 480 uur onder begeleiding hebt getraind in het gebruik van NEN 3399. Het logboek krijgt u van Stichting RIONED.
 • De tweedaagse RIONEDcursus IVIR: dit is de cursus van Stichting RIONED die u moet volgen om in het bezit te komen van het diploma IVIR.

Inhoud

De vooropleiding bij uw werkgever omvat:

 • Een programma waarin u kennis over de riolering en haar objecten opdoet.
 • Een praktijktraining waarin u oefent met het juiste gebruik van NEN 3399.
 • Overige onderdelen die uw werkgever noodzakelijk vindt.
 • De onder Materiaal beschikbare Handleiding (Delen A en B) is in de vooropleiding te gebruiken.

In de tweedaagse cursus van Stichting RIONED komen aan bod:

 • De rol van visuele inspectie in het rioleringsbeheer.
 • Het nut, de noodzaak en het gebruik van normen.
 • Het waarnemen, herkennen, classificeren en coderen van toestandsaspecten volgens NEN-EN 13508+A1 (2011) en NEN 3399 (2015).
 • Het waarborgen van de kwaliteit van inspecties.
 • Het samenspel tussen de rioleringsbeheerder als opdrachtgever en u als opdrachtnemer, inclusief de nieuwe mogelijkheden die het uitwisselformaat GWSW-RibX biedt.

Vorm

De tweedaagse cursus bestaat uit:

 • mondelinge kennisoverdracht;
 • oefeningen in het waarnemen, herkennen, classificeren en coderen van toestandsaspecten;
 • schriftelijke toetsen.

Examens

De tweedaagse cursus kent twee toetsmomenten:

 • Toelatingsexamen IVIR: na de vooropleiding bij uw werkgever en uiterlijk een week voor de eerste cursusdag doet u op kantoor van Stichting RIONED een toelatingsexamen. Alleen als u voor dit examen slaagt, kunt u deelnemen aan de tweedaagse RIONEDcursus.
 • Examen IVIR: de tweedaagse RIONEDcursus IVIR sluit u af met een examen dat na de cursus wordt ingepland. Als u hiervoor slaagt, ontvangt u het diploma Inspecteur Visuele Inspectie Riolering. Slaagt u niet, dan kunt u een herexamen doen.

Materiaal

Overzicht

Doelgroep
Medewerkers van reinigings- en inspectiebedrijven en andere organisaties die rioolinspecties uitvoeren.

Opleidingsniveau
(V)mbo

Vooropleiding (bedrijfsopleiding)
480 uren praktijktraining in gebruik NEN 3399 (2015).

Cursus RIONED
Twee niet-aaneengesloten dagen.

Aanmelding opleiding IVIR
Bij Stichting RIONED via het aanmeldformulier. Na acceptatie ontvangt u een registratienummer, een digitaal logboek en het opleidingspakket.

Eisen voor aanmelding tweedaagse RIONEDcursus IVIR

 • De vooropleiding voldoet aan de eisen.
 • U hebt de vooropleiding gevolgd, wat blijkt uit het digitale logboek.
 • U bent geslaagd voor het toelatingsexamen van Stichting RIONED (zie hieronder bij Examens).

Prijs inclusief kosten examen (excl. 21% btw)

Begunstigers Stichting RIONED € 1.600,-; niet-begunstigers € 3.200,- 

Prijs herexamen (excl. 21% btw)
Begunstigers Stichting RIONED € 220,-; niet-begunstigers € 440,-

Docenten

ing. Kees Groeneveld (Royal HaskoningDHV) en ing. Hans Stolker (RioSense) 


Algemene voorwaarden en reglementen

Voor alle bijeenkomsten en cursussen gelden de Algemene voorwaarden bijeenkomsten Stichting RIONED. Op de cursussen en examens zijn bovendien de opleidingsreglementen van Stichting RIONED van toepassing.

Lijst van gediplomeerde inspecteurs
Stichting RIONED adviseert u om voor uw opdrachtverlening gebruik te maken van gediplomeerde inspecteurs. U kunt de namen vinden op de volgende lijsten: gediplomeerden 2012 tot en met 2014 en gediplomeerden vanaf 2015.
 


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE