Cursusinformatie: Visuele inspectie rioolstelsel voor rioleringsbeheerders

Direct naar:

Doel
Als opdrachtgever voor inspectiewerk krijgt u een overzicht van de visuele inspectie methoden en leert u omgaan met de relevante normen voor de vastlegging van de inspectiegegevens. Daarnaast verwerft u inzicht in de aanleiding en noodzaak van visuele inspectie. Na het volgen van de cursus en het behalen van het diploma bent u in staat een inspectieprogramma op te stellen, opdracht te geven tot het uitvoeren daarvan, de kwaliteit van inspectiewerk te bewaken, het resultaat te beoordelen en kunt u de uitkomsten van inspecties toepassen in het beheer van uw riolering.

Inhoud
In de cursus komt aan bod:

  • de betekenis van visuele inspectie en methoden voor het rioleringsbeheer;

  • de normen NEN EN 13508-2 (2011) en NEN 3399 (2015) en GWSW-Rib en RibX;

  • het opstellen van een inspectieprogramma en een programma van eisen voor de uitbesteding;

  • het interpreteren, het beoordelen van de kwaliteit en het benutten van de inspectiegegevens.


Vorm
De cursus bestaat uit mondelinge kennisoverdracht en oefeningen in het herkennen en karakteriseren, kwantificeren en coderen van toestandsaspecten. Tussen de twee cursusdagen heeft u de gelegenheid voor zelfstudie en het uitvoeren van oefenopdrachten. 

Examen
Voor het examen heeft u ongeveer twee weken voorbereidingstijd nodig. U dient een (her)examen af te leggen binnen één jaar na de laatste cursusdag.

Diploma
Na het behalen van het examen ontvangt u het diploma 'Visuele Inspectie Rioolstelsel Beheerder 2015'.

Materiaal
Bij de cursus ontvangt u een map met lesstof en documentatie. De inspectienormen NEN-EN 13508-2 (2011) en NEN 3399 (2015) zijn tijdens de cursus ter inzage aanwezig. Wij adviseren u de normen voor eigen gebruik te bestellen bij de webshop van NEN. Oefenmateriaal is digitaal beschikbaar.

Overzicht

Doelgroep
Beheerders van de riolering, opdrachtgevers voor inspectiewerk en leidinggevenden van inspectiebedrijven

Cursusniveau
MBO

Cursusduur 
2 niet-aaneengesloten dagen

Data

  • woensdag 29 maart en 5 april 2017

Aantal deelnemers
Max. 12

Examen
Ja, op afspraak

Locatie
Ede (route)

Prijs inclusief kosten examen (excl. 21% btw)
Begunstigers Stichting RIONED € 1.600,-; niet-begunstigers € 3.200,- 

Prijs herexamen (excl. 21% btw)
Begunstigers Stichting RIONED € 220,-; niet-begunstigers € 440,-

Docenten
ing. Kees Groeneveld (Royal HaskoningDHV) en  ing. Hans Stolker (RioSense)

Algemene voorwaarden en reglementen
Voor alle bijeenkomsten en cursussen gelden de algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED. Op de cursussen en examens zijn de opleidingsreglementen van Stichting RIONED van toepassing.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE