2018 testjaar voor handreiking waterevenementen

STOWA en Stichting RIONED hebben een concept-protocol ontwikkeld om initiatiefnemers en overheden te helpen bij de afweging of, en zo ja, hoe waterevenementen met acceptabele gezondheidsrisico’s kunnen doorgaan.

Waterevenementen veilig?
Met de almaar warmere zomers zoeken we massaal het water op voor verkoeling. Ook evenementen hebben vaak iets met water of modder. De evenementen kunnen cityswims, triatlons, modderraces of sproeien met water ter verkoeling van sporters of festivalbezoekers en wat dies meer mogelijk is met oppervlakte-, regen-, leiding-, grondwater of modder. Vaak heel plezierig maar soms ook met onnodige risico’s voor de gezondheid.

Concepthandreiking voor verantwoord waterplezier
De in opdracht van STOWA en Stichting RIONED opgestelde concepthandreiking is een hulpmiddel voor gemeente, waterschap, GGD en andere verantwoordelijken om initiatiefnemers en organisatoren van evenementen in, op, rondom of met water of modder te ondersteunen bij hun keuzes. De handreiking beoogt met adviezen en bespreekpunten evenementen mogelijk te maken op een zo verantwoord mogelijke manier.

2018 testjaar voor protocol en bijlagen
De concepthandreiking is een eerste aanzet en is waarschijnlijk niet volledig en uitputtend. Daarom zijn er per beoordelingsaspect bijlages beschikbaar op de website van STOWA. Door deze los te houden van de concepthandreiking kunnen de bijlagen onafhankelijk van de handreiking worden geactualiseerd. Het idee is dat de concepthandreiking met bijlagen in 2018 door relevante partijen in de praktijk gebruikt wordt, waarna evaluatie plaatsvindt en de praktijkervaringen de basis vormen voor verdere ontwikkeling en afronding. Op- en/of aanmerkingen, verbeteringen of andere reacties kunt u aan ons kenbaar maken via imke.leenen@stowa.nl. Al uw gewaardeerde suggesties nemen we zo goed mogelijk mee in een nieuwe versie.

Download de concepthandreiking en bekijk de bijlagen.

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE