OPINIE HUGO GASTKEMPER

Nieuwe ondoelmatigheden? (februari 2015)

Afkoppelen, hergebruik van stoffen, klimaatadaptatie: je kunt er niet op tegen zijn, maar waar ligt de grens tussen goed bedoelde en echt nuttige maatregelen?

 

Goed nadenken over de effectiviteit van maatregelen is de kern van het Bestuursakkoord Water. Dat is al een hele kunst bij lopende investeringsvragen zoals vervanging van riolen en zuiveringen, aanpak van wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit. Bij nieuwe opgaven is het nog lastiger om de balans te vinden tussen doel en matigheid. Laat me dat verduidelijken met drie recente gevallen.

Het geluid was even verstomd, maar ik hoor weer steeds vaker dat afkoppelen moet. Inderdaad, regenwater komt vuiler de zuivering uit dan het er in komt, maar ons hele riolerings- en zuiveringssysteem is ontworpen op het verwerken van regenwater. Het afkoppelen van het regenwater kost bij een bestaande woning - behalve hoog en droog op het zand - enkele tot vele duizenden euro's, zowel bij aanleg van een gescheiden stelsel als bij infiltratie op eigen terrein. Ook de beheerkosten stijgen. Ik blijf van mening dat tegenover deze meerkosten significante meerwaarde moet staan in de vorm van aanpak van ernstige wateroverlast, of sterke verbetering van waardevol water.

Voorbeeld twee: In het kader van de circulaire economie pleiten sommigen voor het afvoeren van voedselresten door de gootsteen. Onder het motto onderzoekt alles en behoudt het goede verschijnt binnenkort een levenscyclusanalyse die STOWA en RIONED hebben laten maken. Hieruit blijkt duidelijk dat via de huidige afvalwatersystemen wegspoelen van voedselresten met een vermaler slechter is voor het milieu dan gescheiden inzamelen of weggooien met het restafval. Groente- en fruitresten door het riool leiden tot meer energie- en grondstoffengebruik. Misschien is dit alleen anders bij een totaal ander inzamelsysteem met vacuümriolering.

En als derde voorbeeld: Hittebestrijding als aspect van klimaatadaptatie is hot. Tegen 2100 kunnen we het klimaat van Bordeaux krijgen en tegen de toename van zomerse warmte zouden we nu al van alles moeten doen. Als sector zijn we bezig met groene en waterdaken. Daarmee sla je meerdere vliegen in een klap, maar het is niet goedkoop. Aansprekend en eenvoudiger te realiseren is zorgen voor meer groen, waardoor de stad beter gaat ‘zweten'. Ik verbaas mij echter dat de aandacht zo gericht is op dit soort fysieke ingrepen. Gedragsaanpassing en blijven buiten beeld, terwijl deze simpel en effectief zijn. Denk aan uit de zon blijven, beperken van de fysieke inspanning, veel water drinken, ventilator in de slaapkamer, enz.
Bij klimaatadaptatie moeten we het hoofd koel houden (ha ha). Wat is er eigenlijk mis met het klimaat van de Franse westkust? Gaan we daar niet graag op vakantie? En is het niet gek dat ik denk dat deze vragen politiek incorrect zijn?

Hugo Gastkemper


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE