In dit deel bepalen gemeente en waterschap samen op basis van beschikbare of gemakkelijk te verkrijgen gegevens of sprake is van een probleem. Dit kan bijvoorbeeld in een workshop, waarbij de betrokken beheerders en specifieke deskundigen met behulp van kaartmateriaal en expert judgement afwegen of er knelpunten zijn. Dit resulteert in een eerste selectie van situaties waarnaar u samen nader moet kijken. In dit deel doorloopt u drie stappen.

In deel 1 beoordelen gemeente en waterschap samen of sprake is van een probleem. Hier gaat het niet om een uitgebreide analyse, maar om een eerste beeld. Kijk op basis van een eerste inventa- risatie of er een probleem is of zal ontstaan.

Ook kansen kunnen aanleiding zijn om met een watersysteem aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld kansen om de waterkwaliteit te verbeteren of een hogere belevingswaarde voor burgers te realiseren. In dat geval kunt u direct verder gaan met deel 2, de nadere analyse. In dat deel maakt u het functioneren van het systeem inzichtelijk, waarmee ook duidelijk wordt waar de kansen liggen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel