Dit onderdeel geeft een aantal voorbeelden van het dimensioneren van het hydraulisch functioneren van regenwatervoorzieningen. Naast de berekening van het functioneren wordt ook ingegaan op aandachtspunten ten aanzien van het ontwerp.

Werkwijze
De controle van het functioneren van de verschillende typen regenwatervoorzieningen is hier stapsgewijs uitgewerkt.

Benuttingsvoorzieningen

Voor het bepalen van de werking van een benuttingsvoorziening werkt u als volgt:

 1. Bepalen van het afvoerend oppervlak op de voorziening;
 2. Berekenen van de effectieve berging onder het overloopniveau van de voorziening;
 3. Berekenen van de ledigingscapaciteit als functie van de gemiddelde waterafname per dag;
 4. Aflezen van functioneren van de voorziening (waterbalans) uit de tabellen in de bijlagen;
 5. Berekenen effectieve gemiddelde waterafname per jaar via de gemiddelde jaarlijkse afvoer via de voorziening;
 6. Berekenen gewenste waterafname per jaar;
 7. Berekenen dekking van de waterbehoefte = effectieve waterafname/ gewenste waterafname.
Infiltratievoorzieningen

Voor het bepalen van de werking van een infiltratievoorziening werkt u als volgt:

 1. Bepalen van het afvoerend oppervlak op de voorziening;
 2. Bepalen van de doorlatendheid van het cunet met de grondverbetering en de omliggende ondergrond;
 3. Berekenen van de effectieve berging onder het overloopniveau van de voorziening;
 4. Berekenen van het infiltratieoppervlak onder het overloopniveau, afhankelijk de keuze van het meenemen van het bodem en wandoppervlak;
 5. Berekenen van de ledigingscapaciteit als functie van het equivalente wandoppervlak en de doorlatendheid van de ondergrond;
 6. Aflezen van functioneren van de voorziening (waterbalans) uit de tabellen in de bijlagen.
De stappen 2 t/m 5 voert u uit voor de voorziening met en zonder grondverbetering. Voor de maatgevende situatie is het grootste overloopvolume bepalend.

Behandelvoorzieningen

Voor het bepalen van de werking van een infiltratievoorziening werkt u als volgt:

 1. Bepalen van het afvoerend oppervlak op de voorziening;
 2. Berekenen van de effectieve berging onder het overloopniveau van de voorziening;
 3. Berekenen van de ledigingscapaciteit via de debietregulerende uitloop;
 4. Aflezen van functioneren van de voorziening (waterbalans) uit de tabellen in de bijlagen.

 

Inloopmodel
De rekenvoorbeelden gaan over situaties met en zonder inloopmodel. Bij voorzieningen die dichter bij de bron van de neerslagbelasting liggen gebruiken we het inloopmodel vaak niet. Voorbeelden hiervan zijn doorlatende verhardingen en kleinschalige benuttings- en infiltratievoorzieningen voor een woning.
 
Spreadsheet
De uitgangspunten en basisgegevens van de berekeningen zijn per voorbeeld uitgewerkt in tabellen. In de voorbeelden ziet u hoe u met de vuistregels tot een berging en ledigingscapaciteit komt. Ter verduidelijking zijn de invoergegevens danwel de uitkomsten van de waterbalans lichtgrijs gearceerd. De berging en ledigingscapaciteit zijn steeds donkergrijs gearceerd. Voor wie de tabellen wil programmeren in een spreadsheet zijn in de laatste 2 kolommen de variabelen en formules aangegeven.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel