Onderzoek NWRW Bij de opkomst en brede implementatie van verbeterd gescheiden stelsels in Nederland is het onderzoek van de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit belangrijk geweest. De NWRW concludeerde in haar eindrapportage (Sluis et al., 19891) dat “uit oogpunt van de waterkwaliteit de voorkeur uitgaat naar het verbeterd gescheiden stelsel, omdat het ontvangende

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel