Nieuws


Tervisielegging: Geef commentaar op VGS 2.0

Geef vanaf morgen uw commentaar op het STOWA-RIONED rapport VGS 2.0. Hoe kunt u zonder forse investeringen bestaande gescheiden riolering benutten om minder schoon water naar de rwzi af te voeren? Bekijk het rapport