Terug

Risicodatabank Stedelijk Water

Onderstaande link leidt naar een webapplicatie voor het uniform registreren van gegevens over faalgebeurtenissen. Daarbij kunt u denken aan een verstopt riool, een weginstorting of regenwateroverlast. Door van die gebeurtenissen de essentiële informatie vast te leggen in een nationale databank kunnen we inzicht krijgen in de mate waarin risico’s optreden. Daarnaast draagt de databank bij aan inzicht in de oorzaken van faalgebeurtenissen. Dit kan op termijn aanbevelingen opleveren voor beter ontwerp, aanleg en beheer.

Gebruik van de risicodatabank vereist inloggen als begunstiger van Stichting RIONED. De data van uw eigen organisatie kunt u raadplegen en aanvullen. De overige data kunt u raadplegen als gemiddelden. De risicodatabank geeft de mogelijkheid uw eigen risico’s te vergelijken met de landelijke gemiddelden.

De Risicodatabank Stedelijk Water is een product van Stichting RIONED en STOWA, en is mede gefinancierd door het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek.

Login naar de Risicodatabank Stedelijk Water

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE