Wadi's: aanbevelingen voor ontwerp, aanleg en beheer (2006)

Digitaal

Sinds het begin van de 21e eeuw zijn veel wadi's aangelegd in zowel nieuwbouwlocaties als bestaand stedelijk gebied. Infiltratie van regenwater via wadi's draagt bij aan een natuurlijker waterhuishouding in woonwijken en op bedrijventerreinen. Hoe infiltratie op de lange termijn functioneert, is gedurende zes jaar onderzocht in de wijk Ruwenbos in Enschede. De resultaten tonen aan dat infiltratie van regenwater met wadi's goed functioneert. De afvoercapaciteit is voldoende en de bodemvervuiling is niet verontrustend. De bewoners blijken de wadi's te waarderen. Wel bleek het beheer te verbeteren.

In Enschede infiltreert het wadisysteem het regenwater via greppels in de bodem. In de infiltratievoorziening onder de wadibodem is drainage aangebracht. De drainage spreidt het water in de voorziening en draagt bij aan de ontwatering van het gebied om hoge grondwaterstanden te voorkomen. Zo kan een wadi meerdere functies verenigen: infiltratie bij lage grondwaterstanden (in de zomer) en drainage bij hogere grondwaterstanden (in de winter). De ervaringen van Enschede zijn gecombineerd met ervaringen met andere wadi's in binnen- en buitenland. De publicatie geeft hierop gebaseerde aanbevelingen voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van wadi's.

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org