Benutting

Benutting van regenwater draagt bij aan de reductie van afvoerpieken. Benutting van regenwater kan voor laagwaardige toepassingen van drinkwater tevens bijdragen aan drinkwaterbesparing. U kunt het regenwater benutten voor de tuin of in het huishouden voor het spoelen van toiletten of als waswater.

Werking

Voor het benutten in de tuin volstaat een regenton. Voor grotere hoeveelheden teneinde ene langere droge periode te overbruggen kunt u een ondergrondse tank met (hand)pomp realiseren. In de aanvoerleiding (meestal een standleiding van de hemelwaterafvoer) realiseert u het beste een bladvanger.

 Voor benutting in huis zijn diverse systemen in de handel. Meestal bestaat een benuttingsinstallatie uit de volgende onderdelen:

  • een opslag ondergronds, in de kelder of in de kruipruimte;
  • een toevoerleiding met een filter;
  • een pomp;
  • een aansluiting op het drinkwaternet voor suppletie in lange droge periodes;
  • een regelinstallatie voor de besturing van het geheel;
  • leidingen naar de tappunten.

Ontwerp

De inhoud van de benodigde opslag berekent u aan de hand van het geschatte verbruik, de gewenste overbrugbare droge periode en de grootte van het aangesloten oppervlak. De meeste leveranciers hebben invulformulieren beschikbaar voor het eenvoudig berekenen van de benodigde rgootte van de opslagtank.

Beheer

Vorstgevoelige regentonnen kunt u voor het begin van de winter het beste afkoppelen. Er zijn bladvangers (loofafscheiders) die een zomer- en winterstand hebben. In de winterstand stroomt het water niet in de regenton. Een benuttingsinstallatie dient regelmatig gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van drijfvuil of algenbloei in de opslag.

Overig

Collectieve toepassing van huishoudwater is wettelijk verboden.

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org