Goten

Een afvoergoot voert hemelwater bovengronds af over een relatief lange afstand naar bijvoorbeeld een infiltratievoorziening.
In de meeste gevallen is het gootprofiel in de klinkerverharding gestraat. De prefab elementen die op de markt beschikbaar zijn bestaan uit:
 
  • lijnafwatering;
  • open goten.

Werking

Het water stroomt onder vrijverval af naar de voorziening.
 

Ontwerp

De vorm en afmetingen moeten zodanig zijn dat de goot geen belemmering vormt voor het verkeer.
 

Beheer

Het beheer van de goten wijkt niet af van het normale wegbeheer.
 

Overig

Ongelijkmatige zettingen vormen een potentieel gevaar voor afvoergoten. Belangrijk is daarom dat het merendeel van de zettingen reeds is opgetreden voordat u de goten aanlegt.
Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org