Doorlatende verharding

Doorlatende verharding bestaat uit een wegdek met een zeer hoge doorlatendheid. Het water stroomt direct door naar de funderingslaag. In deze laag zit voldoende berging om het water vervolgens te laten infiltreren in de bodem of vertraagd af te voeren naar oppervlaktewater. De twee belangrijkste typen doorlatende verharding zijn:
 
  • halfverharding;
  • stenen.

Werking

De volgende processen bepalen de zuiverende werking van doorlatende verharding:

  • adsorptie aan reactieve deeltjes in de fundering en de ondergrond (met name organisch stof, metaaloxides en kleideeltjes);
  • afbraak door microbiële omzettingsprocessen.

Ontwerp

De ontwerprichtlijnen voor de doorlatende verharding zijn gerelateerd aan:
 
  • de gewenste berging;
  • de hoeveelheid water te behandelen water;
  • het functioneren van de voorziening.
 Aan de funderingslaag dient u hoge eisen te stellen. Enerzijds moet de structuur open zijn om voldoende berging te creëren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de fijne (0) fractie moet zijn verwijderd. Anderzijds moet de laag voldoende stabiliteit garanderen.
 

Beheer

De doorlatendheid van structuur- en nokkenstenen zal in de tijd afnemen. Reiniging van de stenen kan met behulp van de veeg-zuigwagen en verdergaand met een ZOAB-reiniger.

 

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org