Ondergrondse infiltratie

Een ondergrondse infiltratievoorziening bestaat uit een ondergrondse berging, waarin het water door middel van een buis terecht komt. Vanuit de berging kan het water vervolgens in de ondergrond wegzijgen. De voorzieningen dienen te zijn voorzien van een overstortingsmogelijkheid. Overstortingen vinden bij voorkeur plaats op open water. Als dit niet mogelijk is, kan het water overstorten op de riolering.Er zijn talloze producten en technieken om ondergrondse berging te creëren. De belangrijkste categorieën zijn:

 • Elementen (infiltratie-units);
 • Kolken;
 • Riolen.

Werking

De volgende drie processen bepalen de zuiverende werking bij ondergrondse infiltratie:

 • filterende werking van de bodem (zwevend stof blijft in het zand naast de voorziening achter);
 • adsorptie aan reactieve gronddeeltjes in de vaste bodem (met name organisch stof, metaaloxides en kleideeltjes);
 • afbraak door microbiële omzettingsprocessen;

Om de infiltratievoorziening goed te laten functioneren, moet de voorziening aan een aantal eisen voldoen:

 • om een goede infiltratie te waarborgen, moet het zandpakket waarin de voorziening ligt voldoende doorlatend zijn;
 • om een goede infiltratiecapaciteit te waarborgen en om voldoende tijd en ruimte voor de zuiveringsprocessen te garanderen, moet de afstand tot het grondwater voldoende groot zijn;
 • met het oog op de gewenste emissiereductie moet de belasting met verontreinigingen per m3 bodemmateriaal beperkt zijn;
 • bij overschrijding door de vuilconcentraties van de gestelde normen, moet u de infiltratievoorziening opgraven en moet u de vervuilde grond vervangen.

Ontwerp

De ontwerprichtlijnen voor de ondergrondse infiltratievoorzieningen zijn gerelateerd aan:

 • de gewenste berging;
 • de hoeveelheid te behandelen water;
 • het functioneren van de infiltratievoorziening .

Beheer

Behalve voor infiltratieriolen zijn op dit moment geen geschikte methoden en apparatuur voor reiniging.

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org