RIONED NIEUWS
RIONED
November 2011 Indien deze nieuwsbrief van Stichting RIONED niet goed leesbaar is, klik dan hier voor de online versie
Inzicht in neerslaginformatie uit radar en regenmeters
Nauwkeurige neerslaginformatie is belangrijk om de werking van het stedelijke (afval)watersysteem te evalueren en toetsen. Deze maand verschijnt een nieuwe RIONEDreeks-uitgave met een overzicht van de stand van zaken en verwachte ontwikkelingen rond neerslaginformatie uit radar en regenmeters.
Lees artikel
 
Bij doelmatig samenwerken gaat inhoud vóór vorm
'Begin bij de inhoud en bepaal dan de vorm.' Die belangrijke les kwam in veel presentaties naar voren tijdens het symposium ‘Samenwerken in de praktijk: Regionale uitwerking afvalwaterketen’ op 29 september. Hier wisselden waterschappen en gemeenten praktijkervaringen met elkaar uit. Een verslag. Lees artikel
 
Proeftuinen demonstreren cultuuromslag
In de Kennisstrategie Stedelijk Waterbeheer roept Stichting RIONED op tot een cultuuromslag: doelen realiseren met kennis van de lokale situatie in plaats van op basis van dogma’s. Samen met STOWA stimuleren wij de cultuuromslag door regionale proeftuinen te steunen. Inmiddels zijn er drie gestart. Lees artikel
 
Tips voor succesvolle aanbesteding rioleringsdiensten
Naast producten besteden gemeenten veel rioleringsdiensten uit, zoals bij adviesbureaus en reinigings- of inspectiebedrijven. Helaas worden de wederzijdse verwachtingen vaak niet waargemaakt. Hier leest u hoe u tot een goede dienstverleningsvorm komt, tegen een juiste prijs. Lees artikel
 
Monitoring voortgang realisatie doelmatig waterbeheer
Gemeenten zijn onderling én samen met de waterschappen gestart om een doelmatiger (stedelijk) waterbeheer te realiseren, zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Water. De komende jaren wordt de voortgang gemonitord om in 2020 daadwerkelijk tot de gewenste besparingen te komen.
Lees artikel
 
Programma RIONEDdag 2012 bekend
Het programma voor de jaarlijkse RIONEDdag in Utrecht is rond. De hoofdspreker op 2 februari 2012 is directeur-generaal Ruimte en Water Chris Kuijpers. Andere sprekers zijn prof. Francois Clemens en speciale gast prof. Auke van der Woud. U kunt zich nu al inschrijven. We zien u graag op 2 februari!
Meer informatie en aanmelden
 
Agenda
 
RIONEDdag 2012
donderdag 2 februari 2012 - Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht
Bijeenkomst lozingsregels
Dinsdag 29 november Utrecht -
Organisatie: Infomil
 
Blog Hugo Gastkemper
 
Waarom is riolering zo moeilijk
Niet-vakgenoten die zich in de riolering verdiepen, zoals raadsleden, vinden riolering ingewikkeld. Dat komt in de eerste plaats doordat we ze meestal informeren met technische problemen en oplossingen, en dat vaak verwoorden in afschrikwekkend jargon. Maar de echte complexiteit zit dieper.
Lees meer
 
Uitgelicht
 
Het riool leeft
 
Publicaties
 
'Over de pot en de put'
Lespakket voor basisonderwijs
 
 
Over RIONEDnieuws
Informatie over stedelijk waterbeheer van Stichting RIONED. Vragen of opmerkingen? Mail naar: info@rioned.org
Aan,- afmelden of doorsturen
Nieuwsbrief doorsturen Adreswijziging doorgeven Aanmelden RIONED nieuws Afmelden RIONED nieuws
 
Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org