Digitale extra's Leidraad riolering

Bij een aantal modules zijn producten ontwikkeld die alleen digitaal te gebruiken zijn. Het is de bedoeling om meer van dit soort producten te ontwikkelen - omdat ze in het gebruik heel praktisch zijn. U vindt ze bij de betreffende module en in het overzicht hieronder.

D1200 Rioolheffing

Voor het kostenverhaal door middel van een eenmalig aansluitrecht is een verordening noodzakelijk. In opdracht van Stichting RIONED heeft de VNG hiervoor een voorbeeldverordening opgesteld. 

D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg

Als excel-bestand zijn de volgende tabellen beschikbaar om de kengetallen naar uw eigen situatie aan te passen:

  • Tabel 3.2 Vervangingskosten rioolstrengen inclusief rioolputten, perceel- en kolkaansluitingen
  • Tabel 3.3 Aanlegkosten rioolstrengen inclusief rioolputten, perceel- en kolkaansluitingen
  • Tabel 4.6 Aanlegkosten drukriolering
  • Tabel B1.1 Opbouw basisprijs vervanging riool beton 300 mm
  • Tabel B1.2 Opbouw basisprijs vervanging riool gewapend beton 700 mm.

NB. Door afrondingsverschillen kunnen de getallen in de excel-tabellen enigszins afwijken van de Leidraad op papier.

D2000 Personele aspecten van gemeentelijke rioleringszorg

Om snel een (eerste) inschatting te maken van uw personeelsbehoefte kunt u een model in excel gebruiken. Nadere informatie vindt u in de module zelf.

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org