Wijzigingen in de Leidraad riolering

(pagina laatst gewijzigd 20 december 2012)

Aanvulling 44 van december 2012 omvat twee vernieuwde Leidraadmodules. Deze vernieuwde modules moeten betere antwoorden op vragen uit de praktijk geven, zodat de inhoud beter aansluit op uw werkzaamheden.

B2300 Functioneel ontwerp: grondwater(overlast) maatregelen

De module gaat nu dieper in op het ontwerp van grondwatertechnische maatregelen. Zo is de module uitgebreid met de werking van het grondwatersysteem op straatniveau en een afwegingskader waarom u bepaalde maatregelen treft. De module besteedt meer aandacht aan (de keuze van) maatregelen in en om de woning. Het ontwerp van drainagesystemen is uitgebreid met de criteria die horen bij een functioneel ontwerp.

C4100 Voorbereiden op incidenten en calamiteiten

De module helpt u goede calamiteitenorganisatie in te richten en een incidentenplan op te stellen. Calamiteiten zijn vaak onverwachte gebeurtenissen en u kunt zich onmogelijk op elk incident voorbereiden. Daarom is deze module geschreven vanuit de risicoperceptie. Hoe weet u waarop u voorbereid moet zijn? Hoe komt u erachter welke risico’s er zijn? Welke informatie moet u beschikbaar hebben?

In voorbereiding

In de loop van 2013 verschijnt de vernieuwde module:

  • C2400 Inspectie en beoordeling

Naar de Leidraad

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org