Kenniscoaches

Hoe ervaren regio’s de ondersteuning van kenniscoaches?

Steeds meer regio’s schakelen een kenniscoach in om de uitwerking van het Bestuursakkoord Water een impuls te geven. Eén van de opdrachtgevers kijkt tevreden terug: “De kenniscoaches dachten actief mee. Door de inbreng van hun eigen ervaringen zorgen zij voor een versnelling in onze denkprocessen”. Lees het verhaal en de ervaringen van andere opdrachtgevers hier

Gaat u aan de slag met de benchmark rioleringszorg?

De informatie in de regiorapportages van de benchmark rioleringszorg geeft inzicht in de onderlinge verschillen bij de uitvoering van de beheertaken tussen gemeenten en het waterschap in uw regio. Daarmee kan de regiorapportage een impuls geven aan het regionale uitwerkingsproces van het bestuursakkoord water.

Wilt u aan de slag met het analyseren van deze verschillen als basis voor kennisdeling en het doorontwikkelen van uw beheertaak? Een kenniscoach kan daarbij helpen! De kenniscoaches van Stichting RIONED zijn goed thuis in de methodiek van de benchmark rioleringszorg en kunnen u en uw regio met de ervaringskennis en procesvaardigheden een stap verder helpen.

Maakt uw regio al gebruik van de ervaringskennis van een kenniscoach?

De ervaringskennis van de kenniscoaches is breed en gericht op verschillende onderdelen van het stedelijk waterbeheer en de afvalwaterketen. De ervaringskennis van de kenniscoaches richt zich onder meer op:

  • Meten, monitoring en gegevensbeheer
  • Assetmanagement (optimaal beheer voorzieningen)
  • Optimalisatiestudies stedelijk watersysteem en afvalwaterketen
  • Gezamenlijke planvorming
  • Heroverwegen investeringen
  • Financiële methodieken
  • Betrekken management en/of bestuur bij regionale aanpak
  • Regie en sturing regionale aanpak
  • Vastleggen en verankeren regionale aanpak

Door verhelderende vragen te stellen, ideeën aan te dragen, feedback te geven en te verbinden kan een kenniscoach met zijn of haar ervaringskennis de gezamenlijke uitwerking verdiepen en versnellen.

Denkt u er over om bij de samenwerking in uw regio een kenniscoach te betrekken? Overleg dan met de coördinator bij Stichting RIONED, Gert Dekker, tel. 0318-631111 of mail hem. Op zijn persoonlijke pagina stelt hij zich aan u voor.

Waterkracht: de meerwaarde van een kenniscoach

‘De kenniscoach kent de sector én het veranderingsproces’, dat is de titel van een artikel over de kenniscoaches in Waterkracht, een gezamenlijke uitgave over samenwerken in de waterketen van VNG, UvW en VEWIN. Lees het artikel hier.

De kenniscoaches stellen zich aan u voor

De kenniscoaches die eind mei jl. door Stichting RIONED zijn benoemd, hebben ruime ervaring in de afvalwaterketen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Op hun persoonlijke webpagina's stellen zij zich aan u voor:

Zie het overzicht in de Factsheet kenniscoaches.

Regio bepaalt inzet kenniscoach

Het programma van de kenniscoaches is vraaggestuurd. Dat betekent dat een regio van samenwerkende partijen zelf bepaalt of een kenniscoach wordt ingezet. Een kenniscoach geeft een impuls aan de regionale samenwerking door verhelderende vragen te stellen, ideeën aan te dragen, feedback te geven en te verbinden. Een kenniscoach is een katalysator en geen adviseur. Alle kenniscoaches werken zelf bij één van de partijen van het bestuursakkoord water. Op basis van vraag en situatie kiest de regio zelf uit enkele voorgedragen personen de kenniscoach die het beste past.

Brochure Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

Meer informatie over de kenniscoaches staat in de brochure Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

 

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org