RIONED-dag 2005

Op deze pagina vindt u het programma van de RIONED-dag 2005 en de beschikbare presentaties en eventuele bijlagen.

Plenaire programma
 

 • Jaarrede, drs. T.J. Bouwers, voorzitter Stichting RIONED
 • En dan komt de rekening; Ontwikkeling in kosten en financiering van de rioleringszorg, mevr. dr. ir. C. Hoeben (COELO). Download de presentatie.
 • Het riool in de ogen van de allochtone gebruiker, mevr. ir. Z.S. Arda (TopSupport Intercultural Consultancy). Download de outline.

Parallelsessie 1: Aansprakelijkheid bij (afval)wateroverlast
 

 • Gemeente en wateroverlast: tussen aanspreekbaarheid en aansprakelijkheid, ir. F.J.P. van Swol (Eindhoven). Download de presentatie.
 • Wateroverlast, zorgplicht en claims: waar liggen de problemen?; H.J.P. Holman (Onderlinge Verzekeringen Overheid). Download de presentatie, bijbehorende uitspraak hof Den Haag of uitspraak hof Arnhem.

Parallelsessie 2: Water in de stad: wie heeft visie op de regie?
 

 • Visie en beleid: schakelen tussen nationaal beleid en lokale uitvoering, mr. W. van Douwen (Alkmaar en voorzitter cluster Water en de Stad van het LBOW). Download de presentatie of outline.
 • Visie en bestuur: langetermijn draagvlak met kortetermijn mandaat, prof. Dr. J. Grin (Universiteit van Amsterdam). Download de outline.
 • Visie en ontwerp: de zekerheid van onzekerheid, het model voorbij de norm, ir. H. van Luijtelaar (TAUW). Download de presentatie of outline.

Parallelsessie 3: Rioleringstoestand: door meten naar voorspellen
 

 • Probabilistisch beheer en onderhoud: niet alleen voor opzichtige kunstwerken, maar ook voor ondergrondse infra, ir. P.J. van Gestel (Delta-pi). Download de presentatie
 • Beter leentje-buur dan..., ir. H.M. Verhoeven (CROW). Download de presentatie of outline.
 • Toestandsvoorspelling praktisch toepasbaar, A.W.M. Rabenort (Covalent ITS). Download de presentatie of outline.

Parallelsessie 4: Het buitengebied gesaneerd... en dan?
 

 • Beheersmodellen voor iba's bekeken en vergeleken, ing. F.L. Debets (Debets bv). Download de presentatie of outline.
 • Drukriolering goed beheerd ing.H.E. Kingma (Arnhem). Download de presentatie.
 • De lozingenbesluiten gesaneerd... so what?; ir. G. Martijnse (VROM). Download de presentatie of outline.
Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org